Vladimír Šavel


Vladimír Šavel, akademický malíř

    Vladimír Šavel se narodil 14. listopadu 1921 v Kopistech u Mostu. Svým základním uměleckým školením byl Vladimír Šavel grafik. Po studiu na Státní keramické škole v Praze byl jako sedmnáctiletý pro mimořádný talent přijat bez maturity na ministerskou výjimku na Akademii výtvarných umění v Praze do grafické speciálky prof. T. F. Šimona (1938 - 1939), svá studia pak mohl dokončit až po skončení okupace v ateliéru prof. Vladimíra Silovského (1947).
    Svou životní dráhu zahájil Vladimír Šavel v roce 1947 jako výtvarný pedagog na gymnáziích v Litvínově a v Teplicích, kde později učil až do roku 1955 na Odborné škole keramické a na Průmyslové škole sklářské. Zde také působil na LŠU, kde založil výtvarné oddělení.
    Nelze přejít ani malířovu účast v uměleckých organizacích. V roce 1945 byl přijat do ústecké pobočky SČSVU (Svaz Československých výtvarných umělců), po roce 1970 působil ve výborech SKO SČSVU, i jako předseda. Působil i v ústředních orgánech svazu výtvarníků v Praze.
    Autorovi se dostalo řady krajských i celostátních cen - cena ministerstva kultury a byl jmenován zasloužilým umělcem.
    Jeho tvorba se definitivně uzavřela 4. srpna 2006, jeho odkaz však žije v jeho obrazech a grafikách ve sbírkách mnoha jeho přátel a příznivců doma i v cizině.