Vladimír Šavel


Vladimír Šavel jr., Doc., Mgr. – malíř, grafik a pedagog

    Narozen 8. listopadu 1949 v Ervěnicích. Vystudoval obor monumentální malby na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1969). Dále studoval na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (1973), na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře dějin a teorie výtvarného umění filozofické fakulty UK tamtéž.
    V roce 1989 se habilitoval v oboru malířství na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je docentem a vedoucím katedry výchov uměním na pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a přednáší na katedře primárního vzdělávání pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci.